Quicksilver Boats - CAPTUR 605/675 Pilothouse

  • Publisert: 06.10.2017

Hullet som tillater vann å renne inn i fiskekassen er feil dimensjonert.

Quicksilver
FOTO: Quicksilver

Vi har oppdaget at hullet som tillater vann å renne inn i fiskekassen er feildimensjonert. Bundelen er mindre enn hullet, noe som gjør at forseglingen rundt hullet kommer til å bryte pga. vanninntrenging.

Båter som er bygget mellom 2013 og 2015 er potensielt berørt og krever inspeksjon. Da det ikke har skjedd nonen hendelse enda, er konklusjonen at risikoen for lekkasje kan oppstå, er liten.

Tilbakekaller produktet fra forbruker.

Vedlegg:

Til toppen