Informasjon om CE-Merking

Fritidsbåter med skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket før disse kan settes på markedet eller tas i bruk for første gang i EØS-området.

Hvor gjelder CE-merking og for hva

Fra 16. juni 1998 har det vært krav om at fritidsbåter skal være CE-merket. Fra 1. januar 2006 ble det krav om at også motorer skal være CE-merket. Kravet gjelder i hele EØS-området og viser at produktet er produsert i henhold til EU-regelverket.

Det er produsentens ansvar å CE-merke båten. Ved import av bruktbåt er importøren ansvarlig for at båten CE-merkes. Reglene om CE-merking finner du i fritidsbåtforskriften. 

Hvilke fartøy skal være CE-merket?

Fritidsbåter med skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket før disse kan settes på markedet eller tas i bruk for første gang i EØS-området. Fritidsbåter som importeres fra land utenfor EØS-området, må derfor som hovedregel CE-merkes før disse kan settes på markedet eller tas i bruk i Norge.

Hvilke fartøy er unntatt fra krav om CE-merking?

  • fritidsbåter som er satt på markedet eller tatt i bruk i EØS-området før 16. juni 1998
  • konkurransebåter, merket som sådan av produsenten
  • historiske båter, båter bygget før 1950 eller tro kopi av slike båter
  • selvbygde båter for eget bruk, så lenge byggeren eier båten i en periode på 5 år fra den tas i bruk

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen