Gerd Lise Søiland

Senior Adviser
Operational supervision