CE-merking og søknad om produsentkode

  • Publisert: 27.11.2015
  • Endret: 03.07.2018

Fritidsbåter med skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket før disse kan settes på markedet eller tas i bruk for første gang i EØS-området.


Gå til skjema for søknad om produsentkode

Hvor gjelder CE-merking og for hva

Fra 16. juni 1998 har det vært krav om at fritidsbåter skal være CE-merket. Fra 1. januar 2006 ble det krav om at også motorer skal være CE-merket. Kravet gjelder i hele EØS-området og viser at produktet er produsert i henhold til EU-regelverket.

Det er produsentens ansvar å CE-merke båten. Ved import av bruktbåt er importøren ansvarlig for at båten CE-merkes. Reglene om CE-merking finner du i fritidsbåtforskriften. 

Hvilke fartøy skal være CE-merket?

Fritidsbåter med skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket før disse kan settes på markedet eller tas i bruk for første gang i EØS-området. Fritidsbåter som importeres fra land utenfor EØS-området, må derfor som hovedregel CE-merkes før disse kan settes på markedet eller tas i bruk i Norge.

Hvilke fartøy er unntatt fra krav om CE-merking?

  • fritidsbåter som er satt på markedet eller tatt i bruk i EØS-området før 16. juni 1998
  • konkurransebåter, merket som sådan av produsenten
  • historiske båter, båter bygget før 1950 eller tro kopi av slike båter
  • selvbygde båter for eget bruk, så lenge byggeren eier båten i en periode på 5 år fra den tas i bruk

Søknad om produsentkode

Fritidsbåter som er CE-merket, skal ha et identifikasjonsnummer kalt WIN (Watercraft identification Number). Dette ble tidligere kalt HIN og CIN.

WIN er et unikt nummer som gis hvert fartøy som settes på EØS- markedet. Koden opplyser blant annet om hvem som har produsert båten (produsentkode), når den ble produsert og hvilken årsmodell båten er.

Koden er ikke et bevis for at båten oppfyller fritidsbåtforskriftens krav til sikkerhet.

For fritidsfartøy bygget i Norge tildeler Sjøfartsdirektoratet en produsentkode på bakgrunn av søknad fra produsenten. Privatpersoner som skal CE-merke en selvbygget båt, må også sørge for å få tildelt produsentkode.

Ved søknad om produsentkode skal bedrifter oppgi organisasjonsnummer og laste opp en pdf med firmaattesten i søknadsskjemaet under. Privatpersoner skal oppgi personnummer og laste opp pdf-en med enten bankkort, pass eller førerkort.

Eksisterende produsentkoder

Listen er oppdatert 28.10.2019

I listen under vil du finne eksisterende tildelte produsentkoder.

Liste over tildelte produsentkoder som PDF

skjema

Søknad om produsentkode

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen