Security and piracy information

  • Publisert: 20.06.2016

Sjøfartsdirektoratet publiserer fortløpende oppdateringer om piratangrep, planlagte konvoier, osv. Det anbefales at rederier som har skip i utsatte områder, abonnerer på e-postvarslinger i denne kategorien.

Bruk av væpnede vakter om bord på norsk flaggede skip

Sikkerhetsforskriften har åpning for at det kan benyttes bevæpnede vakter om bord på norsk flaggede skip. Rutiner for hvordan dette skal håndteres er beskrevet i sikkerhetsforskriften, samt at det er utarbeidet en veileder for dette.

ISPS/MARSEC-meldinger finner du her.

Til toppen