- Vi ser alvorlig på den siste tids hendinger i området og følger situasjonen tett. Vi vurderer fortløpende behovet for eventuelle endringer av sikkerhetsnivået, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Mer informasjon om sikkerhetsnivået finner du her.