Pirat- og sikringsinformasjon fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet publiserer fortløpende oppdateringer om piratangrep, planlagte konvoier, osv. Det anbefales at rederier som har skip i utsatte områder, abonnerer på e-postvarslinger i denne kategorien.

Epostvarsling

  • Situasjonen i Hormuzstredet

    Sjøfartsdirektoratet hevet i juni 2019 sikkerhetsnivået for norske skip ved Hormuzstredet til ISPS 2. Samtidig ble det gitt anbefaling om minimum transitt i iransk territorialfarvann. Denne instruksen er fortsatt gjeldende.

Til toppen