Pirat- og sikringsinformasjon fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet publiserer fortløpende oppdateringer om piratangrep, planlagte konvoier, osv. Det anbefales at rederier som har skip i utsatte områder, abonnerer på e-postvarslinger i denne kategorien.

Epostvarsling

Til toppen