US Coast Guard er en gigantisk organisasjon sammenlignet med Sjøfartsdirektoratet. De ser likevel nytten av å dele erfaringer med lillebror i Norge.

- Selv om vi ligger langt fra hverandre geografisk, deler vi mange av de samme utfordringene knyttet til offshorenæringen, sier Lieutenant Joe Hart, som sammen med Senior Marine Inspector Gene Sykes dro til Norge for å lære mer om hvordan Sjøfartsdirektoratet jobber opp mot offshorebransjen.

I løpet av den andre uken i desember besøkte de blant annet Kystverket og  riggen Deepsea Atlantic. På Solstadskipet Normand Skipper, som for tiden ligger i opplag, ble det arrangert en demonstrasjon av en havnestatskontroll. Der fikk amerikanerne anledning til å se hvordan  inspektører fra tilsynskontoret i Haugesund jobber rent praktisk.

- Norgesbesøket har vært svært nyttig og lærerikt. Hovedfokuset vårt er å øke sikkerheten til de som jobber offshore, og vi har notert oss flere konkrete tiltak som vi med enkle grep kan implementere i USA, sier Hart.

Sjøfartsdirektoratets avdeling for flyttbare innretninger var vertskap for besøket.

- Det har vært en veldig interessant uke, der vi har lært mye om hvordan US Coast Guard gjør ting opp mot offshorenæringen, sier Åse Waage som leder avdelingen.

TILSYN: Lieutenant Joe Hart (f.v.), inspektør Leif Terje Årvik, Senior Marine Inspector Gene Sykes og inspektør Roger Karlsen sjekker Normand Skipper i fellesskap. FOTO: SJØFARTSDIREKTORATET