Link til NavigareDette har ført til at Sjøfartsdirektoratet har sendt ut en sikkerhetsmelding om lekkasjer i sømmene på redningsdrakter av merkene Takashina og Xingtai.

Les sikkerhetsmeldingen 

Bekymringsmeldingene dreier seg om alvorlige feil ved redningsdrakter som er rattmerket og tilfredsstiller kravene i henhold til gjeldende regelverk. Feilene har blitt avdekket i forbindelse med trykktesting og periodisk kontroll hos serviceleverandører.  

– Det dreier seg ofte om lekkasjer i sømmene som blir oppdaget ved trykktest, som i henhold til IMOs retningslinjer skal utføres innen tre år. Billige drakter produsert i lavkostland er overrepresentert, forteller senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet, Erik J. Landa. Han leder Sjøfartsdirektoratets kompetanseforum for redning og evakuering, som har mottatt bekymringsmeldingene.

Bør prioritere kvalitet framfor pris

Internasjonalt regelverk anbefaler trykktesting av drakter hvert tredje år, og oftere på drakter som er mer enn ti år gamle. Draktenes tilstand avhenger blant annet av kvalitet på produktet, hvordan de lagres og i hvilket miljø de blir oppbevart.

– Det finnes godkjente redningsdrakter med varierende kvalitet på markedet. Å fokusere på kvalitet heller enn kostnad er svært viktig, sier Landa. Han påpeker at rederi og fartøyets ledelse har et stort ansvar med hensyn til oppfølging av retningslinjer for vedlikehold, valg av kvalitet på redningsredskaper, og at utstyret til enhver tid er i forskriftsmessig stand og klart til bruk.

­ – Det er også viktig å være bevisst på i hvilket område av verden man opererer og velge riktig utstyr basert på fartøyets operasjonsområde. Behovene kan være forskjellige fra varme og kalde strøk, påpeker Landa.  

Les mer i Sjøfartsdirektoratets tidsskrift Navigare