Sjøfartsdirektør Olav Akselsen

- Det er en positiv utvikling at vi både i 2014 og i første del av 2015 har en markert økning i antallet som tar båtførerprøven. Det viser at mange ser viktigheten av å skaffe seg kompetansen som skal til for å føre fritidsbåt på en tryggere måte, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en kommentar til tallene.

I 2014 var det 17809 personer som tok båtførerprøven, noe som var en god økning fra de 14253 personene som tok prøven i 2013. Sammenligner en første kvartal i 2014 med 2015 så ligger en an til en ytterligere økning for 2015.

- Bare i første kvartal i år har vi en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kan bety at vi går mot en økning i antall utstedte båtførerbevis også i år, selv om vi er tidlig på året enda, sier administrerende direktør Bernt Nilsen i firmaet Norsk Test AS, som administrerer ordningen med båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet.

Bernt Nilsen, Norsk Test AS
Bernt Nilsen,administrerende direktør,
Norsk Test AS
 

Det eneste negative med utviklingen innen utstedelse av båtførerbevis er at det blir stadig færre av de som ikke er omfattet av den obligatoriske ordningen som tar prøven. I 2009, før den obligatoriske ordningen trådte ikraft, var 38 prosent av kandidatene født før 1980. I 2014 var kun 12 prosent av de som tok prøven født før 1980.

- Vi håper jo at denne trenden snur og at også de eldre båteierne ser nytten og viktigheten av å ha best mulig kjennskap til reglene som gjelder på sjøen. Dette vil og bidra til at en øker sikkerheten for seg og andre som ferdes på sjøen, påpeker Akselsen.

Dette støtter Nilsen i Norsk Test og legger til at de nok må finne flere måter å nå ut med budskapet om hvilke fordeler det er å ta båtførerprøven og hva det betyr for sikkerheten å ha best mulig kunnskap.