Jeg håper endringen bidrar til at skip registreres i NIS fremfor utenlandske registre. Regjeringen legger til rette for at flere skip kan ha norsk flagg. Dette er viktig for at vi også i fremtiden kan ha en stor norsk flåte og for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse, sier næringsminister Monica Mæland.

Fra 1. januar kan NIS-skip drive kystfart mellom norske havner som en del av en europeisk rute. Endringen er en oppfølging av regjeringens maritime strategi, som ble lagt frem i vår. Norge er en av verdens største sjøfartsnasjoner. Den maritime næringen skaper verdier for om lag 175 milliarder kroner, og gir arbeid til 112 000 mennesker. Samtidig seiler færre skip med norsk flagg. I maritim strategi åpner regjeringen opp for at flere skip kan være registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Portrett av Olav AkselsenDette er i tråd med Fartsområdeutvalgets rapport. Utvalget foreslo oppmykninger i reglene for NIS-skip i kystfart, offshore konstruksjonsskip og utenriksferger. En viktig forutsetning var at dagens tilskuddsordning for sjøfolk ble utvidet.

Sjøfartsdirektoratet har jobbet målrettet de siste årene for å øke antall skip i NIS. Vi ser regelendringen som et positivt virkemiddel som allerede har hatt effekt. Flere rederier har varslet oss om at de vil flagge inn skip når de nye reglene trer i kraft, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen (bildet).

Les hele pressemeldingen hos Nærings- og fiskeridepartementet