I påvente av et nytt internasjonalt regelverk for frakt av kjemikalier i bulk på støttefartøy, har Sjøfartsdirektoratet gitt dispensasjoner i norsk farvann for frakt av kjemikalier som har større farer enn det som er tillat å frakte på et støttefartøy i dag.

Det blir nå jobbet med rundskriv som skal veilede næringen om hvilke tekniske og operasjonelle retningslinjer som vil gjelde ved behandling av dispensasjonssøknader for frakt i norske farvann fremover, samt håndtering av dispensasjoner som allerede er gitt. Målet er å øke sikkerhetsmarginen i forhold til disse dispensasjonene.

Fordi rundskrivene er omfattende og til dels teknisk krevende, inviterte Sjøfartsdirektoratet næringen til et dialogmøte fredag 4. desember. Der stilte rundt 40 personer, som blant annet inkluderte skipsdesigner, operatører og representanter fra rederi og kjemikalieprodusenter.

- Jeg er veldig glad for deltakerne representerte et bredt spekter av bransjen. Rundskrivene er svært omfattende og involverer mange, sier Karolina Lundgren, som er senioringeniør i Sjøfartsdirektoratets avdeling for lasteskip. Hun forteller at møtet førte til en del diskusjoner.

- Jeg tror vi vil få inn flere innspill etterhvert som næringen får fordøyd informasjonen, sier Lundgren. En av dem som ønsker å tygge litt på det som ble servert, er Svein Erik Isaksen i Solstad Offshore.

- For min del har det vært mye bra informasjon. Det er en del elementer vi må kikke nærmere på for å finne ut hvordan de vil påvirke oss og vår flåte, sier Isaksen.

 

Her kan du lese mer om frakt av flytende farlige og skadelige stoffer (HNLS) i bulk på forsyningsskip (OSV) samt det nye internasjonale regelverket.