I forbindelse med at STCW ble revidert i 2010, kom behovet for å oppgradere kadettbøkene. De maritime opplæringskontorene i Haugesund, Ålesund, Tromsø og Tønsberg utviklet Webcadet, som erstatter de papirbaserte kadettbøkene.


Nå er også kadettboken til dekksoffiser klasse 5 (D5) blitt oppdatert og lansert elektronisk i Webcadet. Det vil si at alle som har vitnemål til dekksoffiser klasse 5 (D5) kan gjennomføre systematisk opplæring gjennom Webcadet.

 

Vitnemål må være under fem år gammelt

Vitnemålet må være under fem år gammelt når søknad om D5 registreres hos Sjøfartsdirektoratet.
Det vil være mulig for de som har fagbrev som matros eller fisker å gjennomføre kadettiden på 6 måneder ved bruk av Webcadet. For de uten fagbrev vil kadettiden være på 12 måneder.

 

De som registrerer seg i Webcadet, vil kunne føre dokumentasjon på sin kadettid i en webbasert kadettbok. Når kadettiden er over, vil opplæringskontorene ta en gjennomgang av Webcadet for å se at alt er på plass. Når Webcadet er godkjent av opplæringskontoret kan du søke ut D5 sertifikatet elektronisk på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

 

Dersom du ønsker mer informasjon om Webcadet og bruken av denne, ta kontakt med ditt nærmeste maritime opplæringskontor.