Det er meldt om utfordrende vær mange steder de neste dagene og Sjøfartsdirektoratet minner om viktigheten av å følge sikkerhetsrutiner for dårlig vær.  Gjør nødvendige risikovurderinger før seilas, og tenk sikkerhet. 

Vi ønsker at alle innhenter nødvendig værinformasjon for ruten som skal seiles, og at det gjøres nødvendige vurderinger for å sikre at seilas ikke fører til uønskede hendelser. Sikring av last, hensyn til passasjerer og mannskap, og tekniske vurderinger for sikker drift i ekstremvær er viktig. Ekstremvær gir ofte utfordringer som ikke oppstår i rolige værforhold. 

Tenk over og vurder hvilke risikosituasjoner fartøyet kan komme opp i, og om dette er risiko en kan begrense med tiltak før og under seilas. 

 

Aktuelle lenker:

Læring av hedelser- utilstrekkelig sikring av last

Sikkerhetsmelding om risikovurdering av kritiske systemer