Sjøfartsdirektoratet stilte for første gang på NorShipping med eget seminar om fremtidsrettet innovasjon og nye løsninger innen alternative drivstoff og autonome skip.

Ekspertgruppe

Direktoratets ekspertgruppe innen disse fagområdene består av Kolbjørn Berge, Jarle Jacobsen, Veronica Charlotte Haugand og Svein David Medhaug. De gikk gjennom scenariene som nå utspiller seg i den rivende utviklingen av ny fremdrifts- og navigasjonsteknologi. Sjøfartsdirektoratets rolle er å bistå næringen med å utvikle regelverk som sikrer at ny teknologi tas i bruk på en måte som ivaretar sikkerheten til skip, mannskap, last og passasjerer.

- Vi ser at det tar lang tid å utvikle et internasjonalt regelverk. Før vi kommer så langt tror jeg vi vil se en del midlertidige nasjonale regler, og kanskje bilaterale avtaler om regelverk som vil gjelde for noen geografiske områder. Men Norge har, sammen med en rekke land, tatt initiativet til å starte utviklingen av et regelverk for autonome skip i IMO, sier Svein David Medhaug.

Norge fremst i utviklingen av batteridrift

- Norge har vært fremst i utviklingen av LNG-drevne fartøy, vi har sertifisert metanoldrevne lasteskip, og innen 2020 kommer vi til å ha omlag 50 batteridrevne fartøy i ordinær drift under norsk flagg. For hydrogendrift er flere prosjekter under utvikling, og de første skal være i drift fra 2021, sier Jarle Jacobsen.

Han mener det er vanskelig å si hva som blir fremtidens mest brukte drivstoff. Det vil avhenge av teknologisk utvikling, pris på nye drivstoff kontra konvensjonelle drivstoff, regelverket som skal regulere bruken av drivstoffet og internasjonale forhold ellers.

- Vi har ingen fasit for fremtiden, men det som er sikkert er at Sjøfartsdirektoratet ønsker å være en del av utviklingen. Det innebærer at vi må inn i prosessene i næringen så tidlig som mulig for å lære og erfare. På den måten vil vi kunne være en lagspiller for å få gode regelverksløsninger som tilfredsstiller kravene til skipssikkerheten, sier Kolbjørn Berge.

 

Se presentasjoner fra det avsluttede miniseminaret:

The future of autonomous shipping - Senior Surveyor Svein David Medhaug

The Norwegian Maritime Authority's view on fuels for the future - Senior Surveyor Kolbjørn Berge

Turning Norwegian innovations to international standards - Senior Surveyors Jarle Jacobsen and Veronica Charlotte Haugan