Bilde av Olav Akselsen og Ick-Soo Mok
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen og hans sør-koreanske motpart Ick-Soo Mok under møtet i Haugesund.

Representanter for den sør-koreanske sjøfartsadministrasjonen Korea Ship Safety Technology Athority(KST) besøkte Sjøfartsdirektoratet i forrige uke. Delegasjonen med den sør-koreanske sjøfartsdirektøren Ick-Soo Mok i spissen, ønsket å fokusere på skipssikkerhet for passasjerfartøy og i fiskeflåten.

Bakgrunnen for besøket er blant annet flere store ulykker med sør-koreanske passasjerferjer det siste året, med rundt 700 omkomne i to ferjehavarier. Sør-Korea ønsker også å bedre sikkerheten ombord i landets fiskeflåte. For å gjennomføre dette, ser landets sjøfartsmyndigheter til andre nasjoner som har et solid fundament av regelverk og praksis på plass innenfor sjøsikkerhetsarbeidet. Miljøvennlig drivstoff var også et emne under besøket.

Sør-koreansk delegasjon på skipsbesøk
Kaptein Kjell Inge Mundal (i hvit skjorte) på broen ombord i LNG-
drevne MF Raunefjord
tok i mot Sae-Byuk Song(KST), Sonja
Hillersøy (Sjøfartsdirekto
ratet), Sang Ryang Moon og direktør
Ick-Soo Mok fra KST.

Den sør-koreanske delegasjonen møtte sjøfartsdirektør Olav Akselsen, øvrig ledelse og fageksekspertise fra avdelingene for passasjerskip og fiskefartøy i Haugesund. De fikk også møte representanter for flere ferjerederier på Vestlandet under sitt besøk.

- For norsk maritim bransje er Sør-Korea en viktig partner innen skipsbygging og utrustning. At vi kan bidra til utviklingen av skipssikkerheten i landets flåte ser vi derfor som en naturlig forlengelse av et godt handelssamarbeid, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen og teknisk direktør Lasse Karlsen i Sjøfartsdirektoratet.

En Memorandum of Understanding er et formelt dokument utarbeidet av to eller flere stater som beskriver en felles forståelse om målsetninger, tiltak og virkemidler innenfor et nærmere bestemt saksområde.