-Det er bra at Sjøfartsdirektoratet har lyttet til næringen og tatt initiativ til dette. I en tid med krevende omstillinger og mange utfordringer ønsker vi å være løsningsorienterte og frempå, sier næringsminister Monica Mæland.

Bakgrunnen for endringene som nå blir kunngjort gjennom et rundskriv i løpet av de nærmeste dagene er de spesielle omstendighetene som oljebransjen nå er i, som rammer offshoreskipene hardt.

-Vi ser det er krevende tider nå for denne type fartøy og mange skip legges i opplag. Dette medfører store konsekvensene og da ønsker vi i direktoratet nå å være løsningsorientert og bidra med mulighet for redusert årsgebyr for offshorefartøy i opplag, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Næringens behov i fokus

Med bakgrunn i de spesielle omstendighetene i oljebransjen hvor norske skip legges i opplag, vil Sjøfartsdirektoratet kunne innvilge fritak fra årsgebyret både for skip i registrert i NOR og NIS i henhold til Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift § 8 - fraviksparagrafen. Dette vil gjelde selv om skipets sertifikater er gyldige og ikke levert inn til Sjøfartsdirektoratet.

-Vi håper dette vil bidra positivt i en krevende situasjon. Samtidig håper vi rederiene ser på dette som et signal på at vi har fokus på kundene og følger med på den situasjonen som næringen til enhver tid befinner seg i, sier Akselsen.

For å kunne få innvilget årsgebyrfritak for skip i opplag må det sendes inn en skriftlig søknad til Sjøfartsdirektoratet, hvor det er krav til noe dokumentasjon.

Les mer i rundskrivet om ordningen