Bareboat-registrering handler om at et skip i en begrenset periode er registrert i to skipsregistre samtidig. Dette bidrar til å videreføre Norges posisjon som sjøfartsnasjon, ettersom det både kan hindre utflagging og å øke skipsregistrenes internasjonale konkurranseevne.

Lovforslaget er en oppfølging av regjeringens maritime strategi fra 2015, og ordningen vil bli evaluert etter fem år.

– Regjeringen jobber kontinuerlig med å bedre vilkårene for norsk maritim næring. Dette gir næringen tilgang til nye markeder, samtidig som det kan hindre permanent utflagging fra norske skipsregistre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les mer om saken hos Nærings- og fiskeridepartementet her.