Endringen vil kunne bli gjeldende fra 1.3.2020 og vil være et viktig tiltak for å hindre juks med drivstoff når innstrammede svovelkrav trer i kraft 1.1.2020. Bak forslaget, som nå er godkjent i IMO, står Norge og Cook Islands.

-Det vil være svært utfordrende å håndheve de kommende svovelkravene i internasjonalt farvann og havnestater har svært begrensede muligheter til å sanksjonere på regelverksbrudd som skjer utenfor deres jurisdiksjon. Regelendringen gjør at vi og andre havnestater kan sanksjonere mot skip som bryter dette forbudet, og som sannsynligvis har benyttet dette drivstoffet ulovlig i Internasjonale farvann, sier Lars Christian Espenes som er seksjonssjef for avdeling for internasjonalt miljøarbeid.

Saken er også omtalt av Norges Rederiforbund, som er positive til initiativet.

- Når svovelkravene innføres fra 2020 er det anslått at svovelutslippene fra skip vil kuttes med 85 prosent, sammenlignet med i dag, sier Tor Christian Sletner, fagsjef for miljø i Rederiforbundet. - Samtidig har det vært usikkerhet rundt hvordan man skal kunne kontrollere at skipene faktisk følger kravene i det nye regelverket. Et forbud mot frakt som nå er vedtatt, vil derfor være et viktig tiltak for å hindre juks med bunkersen, sier Sletner.