Rederiene har etter forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs, plikt til å melde ifra til Sjøfartsdirektoratet om ulykker. Melding kan være en telefon til vår vakttelefon 52 74 50 00. Ulykkerapport på skjema KS-0197 er uavhengig av melding, og dette skal sendes inn til vårt postmottak innen 72 timer etter ulykken. 

 

Viktig informasjon

Sjøfartsdirektoratet registrerer, med bakgrunn i innrapportering, skipsulykker, arbeids og personulykker på norske næringsfartøy, samt utenlandske næringsfartøy i norsk farvann. Registreringen er i utgangspunktet basert på rederienes selvrapportering, men direktoratet bruker også andre verktøy, blant annet mediasøk, for å fange opp ulykker som skjer. Ulykkerapporter som mottas blir alltid delt med Statens havarikommisjon (SHK), for at havarikommisjonen skal kunne avgjøre om de skal starte en undersøkelse av sjøulykken i henhold til sjøloven. 

 

Forbyggende arbeid

- Opplysningene som fremkommer i en ulykkerapport er med på å gi data til ulykkesystemet vårt, og sikrer et mest mulig korrekt bilde av hva som skjedde i ulykken. Et av målene med ulykkesrapportering og oppfølging er å bedre sikkerheten til sjøs, slik at vi unngår at lignende ulykker skjer igjen, sier Lars Inge Særsten, som jobber som senioringeniør på seksjon for risikostyring og analyse i Sjøfartsdirektoratet.   

Oversikt over hvilke ulykker som regnes som registreringspliktige finnes på direktoratets nettside sdir.no. Er du usikker på om en hendelse på ditt fartøy er rapporteringspliktig, ta gjerne kontakt. Utenom ordinær kontortid kan en også få veiledning rundt dette temaet via vår vakttelefon – 52745000.