«A happy ship is a safe ship», seier ein om veldrevne skip. Reiarlag som er opptekne av tryggleik og sørger for gode rammer når det gjeld helse, kosthald, mosjon, trivsel, kvile, fellesskap og gjensidig respekt, tek sjøfolkas velferd på alvor.

Sjøfartsdirektoratet oppmoda sjøfolk og reiarlag om å nominera aktuelle skip til den nye prisen årets velferdsskip, og blei imponerte av nominasjonen frå Viking Sun, eit cruiseskip med 460 sjøfolk frå over 40 nasjonar, leia av kapteinane Olav Søvdsnes og Lars Juel Kjeldsen. I søknaden hadde dei satt saman ein video som viste minneverdige øyeblikk om bord, i det som blei ei uvanleg tid prega av koronapandemien. Her fekk dei vist kva dei gjorde for å behalda ein god atmosfære på skipet.

I bildet til venstre ser du skipet før avgang, kva passar vel betre en Beatles Abbey Road walk. I bildet til høgre ser du kaptein Lars Juul Kjeldsen, Hotel General Manager Norbert Tesar, Financial Officer Arneka Tuki og kaptein Olav Søvdsnes.

 

– Vi ønskte å finna gode rollemodellar som kunne inspirera andre fartøy og reiarlag til innsats. Vi synest at Viking Sun er ein verdig mottakar av prisen. Både på grunn av sine trivselsfremmande tiltak om bord – og for måten mannskapet blei ivaretatt då drifta av skipet blei ramma av pandemien, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad. 


Fungerande sjøfartsdirektør med prisen for beste velferdsskip. Denne flotte spesiallagde prisen vil bli overrekt skipet ved ein passande høve, og det følger også med ei gåve til felleskapet i fritida om bord. 

 

Verdas lengste seilas

Skipet hadde lagt ut på verdas lengste cruisereise og skulle innom seks kontinent, 51 land og 111 hamner i løpet av 243 dagar då jordomseglinga blei avbroten av pandemien. Cruiseskipet tek 930 passasjerar og var nesten fullt då det la ut frå London 31. august 2019. Dei fleste passasjerane hadde bestilt reise for ein kortare periode, men 54 av dei skulle vera med verda rundt.

Turen gjekk innom Bergen, Skottland, Island, Grønland, Canada, New York og Bermuda før dei sette kurs mot Puerto Rico og dei karibiske øyer. Cruiset  gjekk vidare rundt Sør-Amerika, inkludert Amazonas, Kapp Horn, Magellanstredet og Robinson Cruise øya, Juan-Fernandez og så videre nordover kysten av Chile. Etter kvart gjekk turen vidare til Panama, Costa Rica, Guatemala og Mexico før dei kom til Los Angeles.  Etter nokre dagar retta dei kurs mot Polynesia, Cook Island, Fiji og New Zealand før dei drog vidare til Tasmania og Australia.

– Etter besøket i Australia hadde pandemien byrja å spreia seg og det blei diskusjonar på kor og om vi skulle fortsetja seglasen, fortel kaptein Olav Søvdsnes. I takt med at pandemien utvikla seg, vart det stadig vanskelegare å få legga til kai i dei ulike hamnene.  Det blei bestemt at nokre av passasjerane skulle setjast i land på Bali tidlig i mars, men at mesteparten skulle setjast av i Dubai, slik at dei kunne fly heim raskast mogleg.

– Seglasen fortsette gjennom Suezkanalen, med berre åtte kanadiarar igjen som gjester. Dei hadde heile Viking Sun som sin private yacht før dei blei sette i land på Gibraltar. Det syntest dei var heilt fantastisk, fortel Søvdsnes.


Crew purser Rodrigo Barbosa (f. v.) frå Brazil, Harish Ramakrishnan frå India og Arneka Tuki fra New Zealand etablerte eit godt samarbeid med dei norske immigrasjonsmyndigheitene frå Kristiansand, slik at mannskapet kom seg trygt heim.

 

Tok vare på mannskapet

Etter at alle passasjerane var i land drog cruiseskipet vidare til Portsmouth for å hente forsyningar. Her fekk også nokre frå mannskapet, som kom frå Indonesia, gå i land og reisa heim til sine kjære. I midten av mai segla dei vidare til Kristiansand med resten av mannskapet, der dei skulle dei ligga på ubestemt tid saman med søsterskipet Viking Jupiter.  I midten av juli fekk dei siste av mannskapet reisa heim til sine.

– Det var utfordrande for mannskapet å ikkje veta når dei kunne reisa heim att, men dei tok vare på kvarandre og stemninga var god. Men det var mange som var redde for å at dei ikkje skulle koma seg heilt heim. Det var vanskeleg å koma seg rundt i verda når alle fly og offentleg transport hadde slutta å gå, seier Søvdsnes.

– Kva gjorde de for å ta vare på mannskapet om bord i denne krevjande tida?

– Det blei arrangert grillfest for mannskapet på soldekket kvar helg, slik at dei skulle ha noko å sjå fram til. Det var mange aktiviteter dei kunne vera med på. Det var bordtennis-konkurranser, kortspill, karaokekveldar, bingo, dart, teiknekurs, badminton, basketball, yoga og felles treningsøkter. Det var fleire frå mannskapet som trivdes så godt at dei ikkje hadde lyst å reisa heim igjen, fortel kapteinen.

Viking Cruises sine skip har fri internettilgang til alle tilsette om bord, så det var lett for mannskapet å ha kommunikasjon med dei heime. Det blei også arrangert skype-møter med dei tilsette kvar 14 dag frå hovudkontora i Basel og Oslo, slik at alle var informerte om korleis situasjonen var til ei kvar tid.

 

12. juni er nasjonaldagen til Filippinene. Den blei feira med grillfest og besøk frå den filippinske ambassadøren i Norge, om bord på Viking Sun i Kristiansand. Same dag fekk mannskapet frå India og Filippinene reisa heim. Det blei mange kjensler denne dagen, mannskapet var både lei seg og glade på ein gong for at dei endeleg skulle få koma heim til familien sin.