«Viking Sky» sine søsterskip «Viking Star» og «Viking Sea» ble registrert i NIS i mars 2015 og mars 2016. Det går imidlertid ikke et helt år til neste skip følger etter. Levering av «Viking Sun» er planlagt å skje allerede i oktober i år. Det norske flagget skal også heises på skip nummer fem og seks som følger i årene etter.

- Vi er veldig glad for at rederiet har valg å registrere alle sine skip i NIS sier avdelingsdirektør ved Skipsregistrene, Anita Malmedal. Det er viktig for Norge som flaggstat å ha en mangfoldig flåte og med Viking Cruises sine cruiseskip er de største skipstypene representert.