Målet med undersøkelsen er å få konkret tilbakemelding på den jobben som utføres av direktoratet. Dette gjelder både vårt samfunnsoppdrag knyttet til sikkerhet, men også i forhold til vårt overordnede mål om være den foretrukne maritime administrasjon. 

Sjøfartsdirektoratet er en del av en konkurranseutsatt, internasjonal bransje og det er derfor viktig for oss at den maritime næringen opplever oss som en foretrukket samarbeidspartner. Det samme gjelder de som har kontakt med oss for å eksempelvis søke om et maritimt sertifikat eller de som er brukere av fritidsbåter, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. 

Link til undersøkselsen

Direktoratet ber blant annet om konkrete vurderinger av servicenivå, digitale tjenester, kommunikasjonskanaler og saksbehandling. Undersøkelsen tar i gjennomsnitt mellom 5 og 10 minutter å besvare, alt etter hvilken kundegruppe en tilhører. 

-Vi oppfordrer til å gi oss tilbakemelding. Dette er noe vi gjør annet hvert år, og noe vi har stor nytte av i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Vi har også lagt inn en liten premie, som trekkes blant de som svarer, men det viktigste er at du ønsker å bidra til at vi kan gjøre vår jobb for deg som kunde på en enda bedre måte, påpeker Alvestad