– Vi ser etter noen som har interesse og erfaring med ny teknologi, og som synes utviklingen i maritim næring og det grønne skiftet er spennende, forteller Odd Bertin Eide, regionsjef for Sjøfartsdirektoratets regionskontor i Bergen.

I jobben som teknisk inspektør skal du gjøre tilsynsarbeid særlig rettet mot ny teknologi. Du skal også bidra med oppfølging på nybygg, ombygging og seilende fartøy i inn- og utland.

– Våre nye kollegaer vil ha tett kontakt med lokal maritim næring og inngå i avdeling for operativt tilsyn med over hundre andre inspektører fordelt på ulike region- og tilsynskontor langs hele kysten vår, sier Eide.

Her finner du mer om stillingene, og husk å søke innen fristen som er satt til 9. oktober.