-Dette er en viktig økning etter at en frem til 2015 så en nedgang i både skip og tonnasje i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), sier fungerende avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratets avdeling Skipsregistrene, Ole Kamlund

Ett av skipene som de siste dagene har bidradd med mye tonnasje er tankskipet «Eco Queen». Dette er søsterskipene til «Eco Future» og «Eco Leader» som ble flagget til NIS i sommer. Totalt utgjør nå bruttotonnasjen i NIS 14,8 millioner tonn. Dette er et tall som betyr mer enn det mange er klar over. For Norge som sjøfartsnasjon, og for de som driver innen maritim virksomhet i Norge, er dette et viktig tall å følge med på.

-Vår stemme i de internasjonale maritime foraene, da først og frem FN sin sjøfartsorganisasjon IMO, vektes ut fra hvor stor flåte vi har målt i tonnasje, så dette er både en positiv og viktig utvikling, påpeker sjøfartsdirektør Olav Akselsen

Tonnasjen henger også sammen med den positive trenden i antall skip i NIS. Fra januar 2015 til midten av september 2016  så har NIS økt fra 522 til 573 skip.