Veilederen (ekstern lenke) inneholder også lenker til relevante nettsider og kontaktinformasjon ved ytterligere spørsmål.

Ny app med råd om håndtering ved mistanke om korona til sjøs

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin har utarbeidet et interaktivt beslutningsstøtteverktøy som gir råd om håndtering av mistenkt sykdom (covid-19) til sjøs. Den medisinsk ansvarlige om bord kan legge inn sjømannens symptomer/plager, og får deretter råd om vurdering, medisinsk håndtering og smittevern i det aktuelle tilfellet.

Direktelenke til appen: www.covid19atsea.no

Har du spørsmål til appen send e-post til post@ncmm.no

"Coronavirus - How to beat it"

I forbindelse med korona-pandemien har Seagull Maritime og Videotel lansert informasjonsfilmen “Coronavirus - How to Beat it.” Filmen som er fritt tilgjengelig for den maritime næringen skisserer de vanlige symptomene som sjøfolk trenger å være klar over, og beskriver viktige forholdsregler man må ta om bord for å minimere spredningen av dette svært smittsomme viruset. 

Du finner videoen her: https://vimeo.com/398986642