Passasjerskipsdirektivet (2009/45) har blitt revidert i EU, og Sjøfartsdirektoratet ønsker å informere næringen om at dette blant annet vil medføre endringer i forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart (5. mars 2000 nr. 305). 

Resultatet av revisjonen er at passasjerskipsdirektivet ble endret av direktiv 2017/2108 med virkning i EU fra 21. desember 2019. Videre gjør forordning 2020/411 endringer i direktivets Vedlegg I, med virkning i EU fra 19. september 2021. 

Det er bestemt at disse endringene tas inn i EØS-avtalen og dermed gjøres gjeldende i Norge, men ikrafttredelsesdato er enda ukjent. 

På grunn av fordelene med å ha tilsvarende regelverk i Norge som i EU, ønsker Sjøfartsdirektoratet å arbeide for at regelverket allikevel kan tre i kraft i Norge den 19. september 2021, eventuelt så raskt som mulig etter denne datoen. 

Forslag til endringer i forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart og andre berørte forskrifter vil sendes på ordinær høring så snart dette er klart. 

Mer informasjon om hvilke endringer direktiv 2017/2108 medfører finnes her: Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser | europalov

Mer informasjon om endringene i forordning 2020/411 finnes her: Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser | europalov

Spørsmål eller tilbakemeldinger kan sendes til post@sdir.no