E-posten er skrevet på engelsk og inneholder fartøyspesifikk informasjon, blant annet IMO-nummer. Avsender er «psc@pscgovport.org». E-posten inneholder et dokument som mottaker bes fylle ut og returnere.

Eksempel på e-post der avsender utgir seg for å være Norwegian Port State Control.
Eksempel på e-post der avsender utgir seg for å være Norwegian Port State Control. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Dersom du mottar en slik e-post, må du ikke åpne vedlegg og/eller videresende e-post. Vi gjennomfører de aller fleste havnestatskontroller som uanmeldte tilsyn. Dessuten forsøker vi å unngå å sende ut e-poster med dokumenter eller linker som skal åpnes eller fylles ut. Dersom det kommer e-post fra en av våre ansatte, vil adressen være XXXX@sdir.no.

– Ta kontakt med oss om du opplever å få en lignende e-post eller opplever andre ting som du tenker kan være nyttig å dele, eller som du er usikker på hvordan du skal håndtere, sier Nils Haktor Bua, som leder Sjøfartsdirektoratets seksjon for maritim digital sikkerhet. 

Varsler kan meldes til oss gjennom skjema for digitale hendelser.