Utsetter høringsfrist på endret kvalifikasjonsforskrift

  • Publisert: 21.11.2017

Sjøfartsdirektoratet utsetter høringsfristen for endring av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk til 8. desember 2017.

Sjøfartsdirektoratet har hatt på høring et forslag om endring av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Fristen for å komme med høringsinnspill går i utgangspunktet ut 21. november. Vi har de siste dagene fått en del henvendelser med ønske om utsatt høringsfrist. For oss er det viktig å få belyst saken skikkelig, og la de berørte partene få vurdere forslaget grundig. Vi utvider derfor høringsfristen til 8. desember 2017.

De fleste høringsinnspillene omhandler forslaget om å innføre to nye sertifikatklasser, D6 og D7. Sjøfartsdirektoratet trenger tid til å gå grundig gjennom de innspillene som er kommet, og vi ser at vi ikke kommer til å fastsette endringen knyttet til D6 og D7 fra 1.1.2018, slik det er indikert i høringsbrevet.

Når det gjelder de øvrige forslagene til endring i kvalifikasjonsforskriften, vil vi prioritere å få fastsatt disse fra 1.1.2018 som tidligere indikert.

Til toppen