- Vi ble inspirert av Næringsforeningens ungdomsmobilisering og har besluttet å invitere fire unge under 36 år til å delta i Sjøfartsdirektoratets ulike ledergrupper, sier avdelingsdirektør John Malvin Økland.

Det var Økland selv som foreslo denne ordningen for toppledelsen etter ett arrangement i Haugesund. Han fikk umiddelbart gehør for å jobbe videre med forslag til en ordning om å trekke inn noen av de mange unge, velutdannede menn og kvinner i direktoratets ulike ledergrupper, samt toppledelsen. Målet med ordningen er å dele erfaringer og få inn nye impulser i lederteamene.

– Sett ut fra interessen om å delta i ledergruppene tror vi dette er noe som har blitt tatt godt imot i organisasjonen, sier Økland.

Ordningen skal evalueres etter ett år.