– Rapporten som SHT la frem på fritidsbåtkonferansen i dag vil bli et viktig verktøy i vårt pågående arbeid med en tiltaksplan mot fritidsbåtulykker. Gjennomgangen viser at SHT har gjort en grundig jobb som peker på viktige faktorer som kan være avgjørende når ulykken først er ute, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Les: SHT sin rapport om ulykker med fritidsfartøy her 

Halvparten av de omkomne i 2018 druknet etter at båten hadde kantret eller etter at de hadde falt over bord. I de fleste tilfeller tok det lang tid, mer enn 45 minutter, før andre var klar over at de var i nød. Nedkjøling har sannsynligvis bidratt til at de omkom, skriver SHT i sin pressemelding.

Umiddelbar varsling

Umiddelbar varsling om nød og posisjon, i kombinasjon med bruk av riktig tilpasset redningsvest og påkledning som forsinker nedkjøling, kan bidra til at personer overlever etter å ha falt i sjøen.

– Dette er viser at vårt fokus på bruk av flytevest har vært viktig, og vil også videre fremstå som et av de viktigste tiltakene en kan gjøre for å redusere risikoen for dødelig utfall av en ulykke på sjøen. Samtidig viser SHT sin gransking at det er noen områder her som en må gå litt mer inn i før en kan si noe om hvilke tiltak som kan være effektive – eksempelvis hvordan en skal sikre raskere varsling av ulykker, sier Alvestad.

Riktig montert leider

Rapporten viser også viktigheten av å ha en god leider montert på båten, slik at en enkelt kan komme seg ombord i båten dersom en faller i vannet. Nye fritidsfartøy skal ha leider som en kan nå fra vannet, men på eldre båter kan det mangle leider eller den er for kort til å være effektiv.

– I tillegg til flytevest vil en leider øke muligheten for å komme seg om bord igjen dersom en er uheldig og havner i vannet. I Norge vil nedkjøling være en fare store deler av året selv om en bruker flytevest, og da er det viktig å sjekke at båten har en god og funksjonell leider, sier Petter A. Søreng som er seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Nå skal rapporten gjennomgås i Sjøfartsdirektoratet, og den vil være et viktig verktøy i arbeidet med å redusere antall omkomne ved bruk av fritidsfartøy.

Les pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet: Omkomne i fritidsbåtulykker 2018