Det er fortsatt mangler ved noen av skipets sertifikater. Både Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet har gitt pålegg om fjerning av oljeholdig innhold på flere tanker om bord. Innholdet på disse tankene kan ikke dokumenteres fra skipets side .

I dag ble det også kjent at skipet holdes tilbake av Miljødirektoratet for å sikre at skipet ikke går til ulovlig opphugging i Asia, og sikre at større mengder med oljeholdig avfall blir levert til forsvarlig behandling i Norge.

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet har siden hendelsen med Harrier utenfor Jæren den 22.februar hatt en tett oppfølging av skipet som havnestat og kyststat.

Harrier ble tilbakeholdt av Sjøfartsdirektoratet etter at det ble slept inn til Gismarvik i Tysvær med motorstans og skader etter nesten-havariet. I forbindelse med havnestatskontrollen om bord etter hendelsen, ble det gitt en rekke pålegg, som blant annet også omfattet krav om dykkerundersøkelse. Dette ble gjennomført fra skipets side og dykkerundersøkelsene avdekket at skipet hadde hatt grunnberøring. Dermed ble skipet pålagt utbedring av dette.

Sertifikatene som var om bord under seilasen fra Høylandsbygd viste at fartøyet var registrert hos Komorene. Komorene vedkjenner seg ikke denne registreringen, hvilket gjør at disse sertifikatene ikke anses å være gyldige. Torsdag forrige uke skiftet skipet navn til «Harrier» med hjemmehavn «Malakal Harbor» på Palau, noe som betyr at Palau er ny flaggstat.

Bistand og samarbeid

Sjøfartsdirektoratet har også bistått politiet og Miljødirektoratet i saken, siden politiet mottok en bekymringsmelding knyttet til enkelte forhold ved skipet. Meldingene gikk blant annet på bekymring for at skipet hadde med seg innhold på tanker om bord som det ikke skulle ha der. Dette er en sak som blir fulgt opp av politiet og Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har også med bistand fra Sjøfartsdirektoratet vært om bord i skipet, og det er på et tidligere stadium tatt prøver av innhold om bord som fortsatt er til analyse.

I tillegg til pålegg knyttet til skipet vurderes det og et overtredelsesgebyr knyttet til for høyt svovelinnhold i drivstoff samt manglende bruk av AIS. Saken skal nå vurderes, noe som kan ta noe tid, det er derfor stilt krav om en bankgaranti. Dette er normal prosedyre når skipet har utenlandsk eier. Rederiet har nå skaffet til veie en bankgaranti.

Videre fremdrift

Når eventuelt alle pålegg og avklaringer gitt av Sjøfartsdirektoratet er avklart, så vil det være vedtaket om tilbakeholdelse fra Miljødirektoratet som vil avgjør om, og når skipet kan seile videre.