Under Sjøfartsdirektoratets «Food for thought»-arrangement under Nor-Shipping, inviterer vi gode samarbeidspartnere til å fortelle mer om sine prosjekter hvor vi er involvert. Onsdag tok sustainability manager i Teekay Offshore Logistics, Christian Fjell, ordet på standen vår.

Her kunne han meddele at de har seks nye tankskip under bygging, og at to første altså vil bære det norske flagget og få hjemmehavn i Stavanger.

- Vi er stolte over å velge det norske flagget gjennom registrering i NIS. Det gjør vi først og fremst på grunn av den gode kompetansen og nærheten til Sjøfartsdirektoratet, og også fordi de er en god sparringspartner i prosjekter som dette med bruk av ny teknologi, sier Fjell.

"Food for thougt" med Christian Fjell fra Teekay,

Med sine nyeste tankskip nærmest halverer Teekay sine CO2-utslipp. Det gjøres blant annet ved at avdampen fra lasten (VOC) kondenseres og blandes med LNG som igjen benyttes som drivstoff. Det som tidligere kun var utslipp blir på de nye skipene brukt til drivstoff.

Skipene driftes gass-elektrisk, og batterier er installert for «peakshaving» og «blackout prevention».