-Presentasjonen mandag var særdeles godt besøkt, noe som viser at dette er et tema det etterhvert også blir internasjonal interesse for. At det er Norge og Sjøfartsdirektoratet, sammen med andre viktige aktører, som nå bringer dette inn til IMO viser at vi ligger langt fremme i dette arbeidet, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Det var lagt ned et grundig arbeid i forkant av den norske delegasjonen. Blant annet var Yara, Kongsberg Maritim, klasseselskapet DNV-GL, forsikringsselskapet Gard og rederiet Wilhelmsen med for å presenterte deres autonomiprosjektet Yara Birkeland.

Innen utgangen av denne uken skal sjøsikkerhetskomiteen i IMO ta stilling til hvordan organisasjonen skal forholde seg til autonom skipsfart i fremtiden. At Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, sammen med private aktører, nå har fokus på dette tror Akselsen vil være svært viktig.

-Sjøfartsdirektoratet har som et av sine mål å gjøre Norsk innovasjon til internasjonal standard. Presentasjonene som vi, Kystverket og flere private aktører holdt i IMO mandag, er en av måtene vi kan bidra til å nå dette målet.

Også IMO sin generalsekretær, Ki-tack Lim fra Sør-Korea, deltok på presentasjonen og var interessert i det arbeidet som så langt er gjort i Norge for å blant annet teste ut ny teknologi.