Prosessen har vist at det var behov for noe mer utredning i saken. Status er at vi venter på en utredning fra Miljødirektoratet den 1. oktober 2020.