Arbeidet med å etablere en søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene for enkelte kategorier arbeidsreisende er i gang.

Ordningen vil forvaltes av Sjøfartsdirektoratet. Regjeringen vil komme med mer informasjon når utformingen av ordningen er besluttet.

Denne informasjon vil også bli formidlet via Sjøfartsdirektoratets nettside og øvrige kommunikasjonskanaler.

Det er ikke mulig å søke før ordningen/søknadsportalen er på plass.

De som allerede har sendt inn generelle søknader til direktoratet, etter at regjeringen varslet om den kommende ordningen, vil få beskjed om at de må søke på nytt når ordningen er etablert.