Hvilke gebyrer må jeg betale dersom jeg har et fiskefartøy som er underlagt kontroll?

Gyldig fartøyinstruks er grunnlaget for å motta årsgebyr og det er er først fra året fartøyet får krav om fartøyinstruks at gebyrplikten utløses. Årsgebyret for fiskefartøy består generelt av:

1) et grunngebyr (som betales for alle sertifikatpliktige skip)

2) et tilsynsgebyr

Tilsynsgebyrdelen av årsgebyret faktureres av det valgte godkjente foretaket.

Grunngebyrdelen av årsgebyret faktureres av Sjøfartsdirektoratet og er iht. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff (FOR 2009-12-21-1738)

  • 3746 kroner for fiskefartøy mellom 9 og 10 meter 
  • 5618 kroner for fartøy mellom 10 og 15 meter.

Jeg har hatt fiskefartøy i mange år uten å ha fått noe årsgebyr fra Sjøfartsdirektoratet. Hvorfor får jeg dette først nå?

Sjøfartsdirektoratet har i over 15 år hatt en kontrollordning hvor godkjente foretak har kontrollert fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter. Denne kontrollordningen er i senere tid utvidet til å også innbefatte fiskefartøy og lasteskip ned til 8 meter, noe som utgjør en betydelig økning av antall fartøy som er blitt kontrollplikitge, og dermed også gebyrpliktige.

Hvorfor får jeg grunngebyrdelen av årsgebyret?

Følgende kan blant annet nevnes av hva årsgebyret (grunngebyret) er ment å dekke hos Sjøfartsdirektoratet:

  • Utvikling og revisjon av regelverk, utarbeidelse og revisjon av dokumenter knyttet til kontrollordningen (herunder revisjon/godkjenning av godkjente foretak), utarbeidelse av informasjonsmateriell til fartøyeiere, vedlikehold av nettsider spesielt beregnet for denne fartøygruppen samt holdningsskapende arbeid.
  • Videre blir det foretatt over 100 årlige uanmeldte tilsyn på fiskefartøy under 10,67 meter.

Må jeg betale årsgebyr på en båt som er meldt inn som forlist i fjor?

Nei, det trengs ikke, men du må sende en søknad på post@sdir.no for å få kravet saksbehandlet og slettet.

Hva gjør jeg hvis båten er solgt, men nye eiere ikke er registrert?

Dersom båten var registrert på deg per 1. mars i Skipsregistrene, blir du ansvarlig for å betale årsgebyret.

Hvorfor kommer dette i tillegg til registrering?

Årsgebyret kommer på bakgrunn av gyldig fartssertifikat/fartøyinstruks pr. 1. mars.

Kan jeg melde båten ut av registeret? Hva skjer da?

Årsgebyret blir uendret, selv om båten meldes ut av NOR-registeret.