Sjøfartsdirektoratet har etablert en tilskuddsordning, hvor frivillige foreninger kan søke om tilskudd til sjøvettaktiviteter for barn og unge, etter nærmere retningslinjer.

Målet med ordningen er å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Aktivitetene kan for eksempel være basert på undervisning i skolen eller arrangement og informasjonsarbeid i fritiden.

- Vi ser at tilskuddsordningen for frivillige foreninger de første 3 årene har initiert flere gode sjøvettaktiviteter rettet mot målgruppen barn og unge. Det er og stor variasjon i geografi og størrelsen på arrangementene – alt fra 10 deltakere til flere hundre, noe som viser at ordningen passer for ulike frivillige lag, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Formålet med sjøvettaktivitetene er, gjennom opplæring, informasjon og andre tiltak for barn og unge, å bidra til:

  • å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt
  • økt miljøbevissthet blant fritidsbåtbrukere
  • økt trivsel for fritidsbåtbrukere gjennom sikker og hensynsfull adferd

Søknadsfristen er 1.november 2016 og det tas forbehold om at det i budsjettet settes av midler til ordningen. De som har fått midler i 2016 må også ha levert rapport for bruk av årets midler for å kunne søke om midler for 2017.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på denne siden