Skjema «KS-0103 Erklæring om rederiets egenkontroll» utgår

  • Publisert: 22.03.2018

Ordningen med rederiets egenkontroll opphørte fra 23. februar 2018. Det betyr at tidligere skjema «KS-0103 Erklæring om rederiets egenkontroll» ikke lenger skal sendes inn til Sjøfartsdirektoratet.

Skjemaet er fjernet fra skjemakatalogen.

Rederiets og skipsførers ansvar for å holde skip i forsvarlig stand følger av Skipssikkerhetsloven.

Sjøfartsdirektoratets sjekklister for risikobasert tilsyn er gjort tilgjengelig som et hjelpemiddel for næringen, se siden om Risikobasert tilsyn

Se mer informasjon om begjæring av tilsyn.

Til toppen