Skjemaet er fjernet fra skjemakatalogen.

Rederiets og skipsførers ansvar for å holde skip i forsvarlig stand følger av Skipssikkerhetsloven.

Sjøfartsdirektoratets sjekklister for risikobasert tilsyn er gjort tilgjengelig som et hjelpemiddel for næringen, se siden om Risikobasert tilsyn

Se mer informasjon om begjæring av tilsyn.