Visste du at skipssøket er gratis og tilgjengelig både på våre mobiltilpassede nettsider og også gjennom en egen App?

  • Publisert: 05.10.2017

Søk etter fartøy registrert i Skipsregisteret NIS/NOR og skipsbyggingsregisteret (BYGG). Du velger selv om du ønsker å søke etter aktuell eller historisk informasjon. Skal du søke om nytt navn på et pliktig fartøy kan du her sjekke om det ser ut til å være ledig. Informasjon om sist utstedte Continuous Synopsis Record (CSR) er også tilgjengelig.

Fotokonkurransen for sjøfolk, Alain Lorenzo Galacgac

Du får se alt som er registrert på fartøyet eller bygget i Skipsregisteret: Navn, hjemsted, mål, eier, eventuelle panteheftelser med mer. Det kan være et nyttig og viktig redskap for mulige kjøpere, bankforbindelser, meglere og ikke minst arbeidstakerne ombord. Søket på nettsidene er tilgjengelig både på norsk og engelsk mens App’en er på norsk.

                Kommer søket opp tomt eller du trenger en offisiell utskrift, send en e-post til avdeling Skipsregistrene og vi vil gjøre et søk for deg i vår egen fagapplikasjon. Flest mulig opplysninger bes oppgitt slik at vi kan søke bredt.

                Søket og snarveier til nedlasting av App’en både til iPhone og Android finner du her: www.sjofartsdir.no/skipssok/. Du kan også søke direkte i søkefeltet øverst på siden. Det vil da bli gjort oppslag både på nettsiden og i skipssøket. 

Til toppen