Klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart skal reduseres med 50 prosent innen 2050. Det har FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtatt. Foto: Rederiforbundet

– Dette er en milepæl i arbeidet for å redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart. Dette er Paris-avtalen for skipsfarten, og det er et stort gjennombrudd at strategien inneholder en visjon om nullutslipp. Det er også viktig at strategien inneholder både konkrete utslippsmål og en plan for hvordan de skal oppfylles, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

IMO har anslått at internasjonal skipsfart står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. Uten tiltak ville utslippene økt med mellom 50 og 250 prosent innen 2050 avhengig av utviklingen av verdenshandelen. Norge har gjennom mange år hatt en ledende rolle i IMOs klimaarbeid. Norge var blant landene som tok initiativet til en slik strategi i 2016. Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er fornøyd med resultatet og den innsatsen som direktoratets representanter i IMO har gjort på vegne av Norge i forhandlingene.

- Det er veldig bra at sjøfartsnasjonene gjennom FN sin sjøfartsorganisasjon IMO nå er blitt enige om bindene utslippskutt og i fra den maritime sektoren slik at nå får ned utslippene fra skipsfarten, sier Akselsen i en kommentar til vedtaket på fredag.

Les mer i Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding