Hyship-prosjektet omfatter 14 europeiske partnere som skal samarbeide om å designe og bygge det nye fraktefartøyet som skal gå på flytende, grønt hydrogen.

– En milepæl er nådd, og vi kan endelig starte hydrogeneventyret, sa Hege Økland, sjef for det maritime nettverket NCE Maritime Cleantech, da hun presenterte det nye hydrogenprosjektet.

Ifølge Økland kan skipet bidra til å flytte 25.000 vognlaster med gods fra vei til sjø og dermed redusere utslippene med 20.000 tonn CO2 årlig.

– Norge har forpliktet seg til å bidra med utslippskutt, noe som også involverer den maritime næringen. For Sjøfartsdirektoratet er det derfor svært viktig å bidra med råd og tilrettelegging for å kunne ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Dette understrekes av senioringeniør Kolbjørn Berge som jobber med tilrettelegging for ny teknologi i Sjøfartsdirektoratet.

–  Dette er et viktig prosjekt og Sjøfartsdirektoratet ønsker å bidra på de områdene det er mulig. Prosjektet adresserer utfordringene ved å være tidlig ute med nytt drivstoff, og tar hånd om infrastruktur og distribusjon for hydrogen. De tar for seg hele verdikjeden, og det er det som gjør det såpass unikt, sier senioringeniør Kolbjørn Berge i Sjøfartsdirektoratet.

Sammen med flere representanter fra den maritime næringen var han til stede under lanseringen i Stavanger 22. oktober.

– Prosjektet tar sikte på å flytte godstransport fra vei til sjø – helt i tråd med myndighetenes klimastrategi, sier Berge.

Skipet skal opereres av det norske maritime industrikonsernet Wilhelmsen, og vil distribuere flytende hydrogen tl bunkringsanlegg langs norskekysten.

– Hydrogen som drivstoff gjør det mulig med lavutslipp eller nullutslipp i skipsfarten, og Topeka er vårt første steg mot skalerbare hydrogendrevne maritime operasjoner, sa Per Brinchmann, direktør for spesialprosjekter i Wilhelmsen.

Les hele pressemeldingen hos NCE Maritime Cleantech her.