SJØSIKKERHETSKONFERANSEN: Sikrere og grønnere skipsfart, ny teknologi og samfunnssikkerhet er nøkkelord for årets konferanse.

– Godt samarbeid med næringen er utrolig viktig for Sjøfartsdirektoratet. Vi skal være fremoverlente og offensive, og på grunn av det gode samarbeidet er den norske maritime næringen verdensledende.

Det sa sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i sitt åpningsinnlegg, etter først å ha ønsket samtlige 270 deltakere hjertelig velkomne.

Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund er den viktigste møteplassen for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge. Gjennom den ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.Sjøsikkerhetskonferansen_2022_.jpg

Ett liv tapt på sjøen er ett for mye

Begrepet "nullvisjon" gikk igjen i flere av innleggene onsdag. Det handler om hvor lista skal legges når det gjelder antall skadde og omkomne til sjøs.

– Nærings- og fiskeridepartementet ønsker en nullvisjon og har gitt oss et utrolig spennende oppdrag. Det skal godt gjøres å komme helt ned til null, men en nullvisjon kan hjelpe oss å jobbe systematisk og målrettet mot dette. Sikkerhetskulturen starter på toppen i en organisasjon, sa sjøfartsdirektør Hareide.Sjøsikkerhetskonferansen_Vidar_Ulriksen.jpg

Statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet var nestemann på podiet. Han presiserte at regjeringen har store ambisjoner for den maritime næringen.

– Det er ingen enkel oppgave å til enhver tid trygge sikkerheten for sjøfolk og deres arbeidsplasser. På havet kan alvorlige ulykker skje, men ett liv tapt på sjøen er ett for mye. Målet med etableringen av en nullvisjon for fiskeflåten, og for næringen generelt, er å unngå alvorlige ulykker og dødsulykker, sa Ulriksen. 

Han la til at det også pågår et viktig mangfolds- og likestillingsarbeid i den maritime sektoren.

– Vi ser nærmere på hvordan vi kan legge til rette for å øke kvinneandelen i sektoren. Skal vi lykkes i å nå våre mål trenger vi kompetente kvinner og menn, avsluttet statssekretæren.

Sjøsikkerhetskonferansen går over to dager, onsdag og torsdag 21. og 22. september.

Se oppsummering fra dag én her: