Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, innledet Sjøsikkerhetskonferansen med å legge vekt på at regjeringen har maritim sektor som et av sine viktigste satsingsområder.

- Vi er inne i en moderniseringstid og en brytningstid. Grønn omstilling og klimautfordringene har aldri vært viktigere, slo Hamar fast fra scenen.

Klima på dagsorden

Han understreker at skipsfart er med på å definere Norge som skipsnasjon, og at regjeringen er tydelige på at det er satt på dagsorden.

- Alle innen maritim sektor arbeider med klimautfordringene. Det gjelder neste år, om fem år, ti år - og også i 2050, sier statssekretæren.

Han la til at grønn skipsfart gir en ny æra for norske skipsverft.

- Det er vi som skal bygge dem, og det er vi som skal eksportere kunnskapen, sier han.

Positiv ulykkestrend

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen overtok deretter stafettpinnen, og la fram den positive trenden for dødsulykker til sjøs.

Den viser en halvering av dødsulykker til sjøs fra foregående år.

- Og ser vi på den langsiktige trenden er vi inne i en svært positiv periode. De siste 30 årene har det blitt mye tryggere å arbeide på norske skip med en nedgang på hele 88 prosent. Bedre styringssystemer har gjort sitt, men jeg håper og tror at også arbeidet vi i Sjøfartsdirektoratet gjør, som risikobaserte tilsyn, har noe å si for den positive trenden, sier Akselsen som kunngjorde at direktoratets fokusområde for neste år er miljø.

Tettpakket program

Det blir gjennomgang og paneldebatt av den nærliggende katastrofen «Harrier» / «Tide Carrier», og spennende emner som IMOs klimastrategi, autonomi, nullutslipp og framtidens maritime kompetansebehov er noen av foredragene som det skal settes fokus på.

Sjøsikkerhetskonferansen går over to dager, og er det fremste nasjonale møtestedet for alle som arbeider med sjøsikkerhet.