Tom-Christer Nilsen- Regjeringen er veldig klar over hvor viktig maritim næring er for vårt land. Vår målsetning er å legge best mulig til rette for både sjøsikkerheten og utviklingen av bransjen, sa statssekretær Tom-Christer Nilsen (bildet til høyre) i Samferdselsdepartementet. Han var stand-in for samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, som måtte melde avbud av private årsaker.

Nilsen la spesielt vekt på de samferdselsmessige sidene av maritim næring i sin åpning av av Sjøsikkerhetskonferansen.

- Regjeringen vil legge spesielt til rette for å transportere mer gods på sjø i stedet for på veien, og jobber med en incentivordning for å bidra til dette, sa han. Han trakk også fram arbeidet med autonome skip og de sikkerhetsutfordringene som følger av det, risikoen ved nye installasjoner til sjøs som fiskeoppdrettsanlegg og arbeidet med ny nasjonal transportplan neste år.

Sikkerhet ved bruk av ny teknologi

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ønsket velkommen til Sjøsikkerhetskonferansen. I en vanskelig tid for maritim næring, la han vekt på den positive utviklingen av ulykker i sjøfarten og de nyvinningene næringen står for.

- Med det kvalitetsnivået vi har på innovasjon og utvikling i norsk maritim næring er jeg sikker på at vi kommer til å oppleve en ny gullalder i framtiden, sa Akselsen.

Under Sjøsikkerhetskonferansen skal Sjøfartsdirektoratets fokusområde for 2017 offentliggjøres. Andre emner for konferansen er læring av ulykker, havbruk i eksponerte farvann og sikkerhet ved bruk av ny teknologi.

Konferansen går over to dager, og er det fremste nasjonale møtestedet for alle som arbeider med sjøsikkerhet.