Dette gjelder følgende kurs som kreves etter bestemmelser i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikat for sjøfolk, i det følgende vist til som kvalifikasjonforskriften:

  • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 7 og 8
  • Passasjer- og krisehåndtering og sikkerhet på passasjerskip, jf. kvalifikasjonforskriften § 60
  • IGF grunnleggende og videregående, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 69 og 69a
Flere kurstilbydere tilbyr e-læring for det teoretiske pensumet i disse kursene. Reiserestriksjoner og avlyste kurs i forbindelse med koronapandemien fører imidlertid til at sjøfolk likevel ikke får gjennomført den praktiske opplæringen som inngår i kursene. Sjøfartsdirektoratet vil derfor akseptere at sjøfolk som kun har gjennomført de teoretiske delene av kursene nevnt over, fram til 1. juli 2020 kan tjenestegjøre ombord på skip, i stilling som krever det aktuelle kurset.