Sjøfolk kan slippe å gjennomføre praktisk del av utvalgte kurs frem til 1.juli 2020

  • Publisert: 19.03.2020

For å sikre og opprettholde transporttilbudet langs norskekysten i perioden fram til 1. juli 2020, mens covid-19 skaper samfunnsmessige problemer, vil Sjøfartsdirektoratet akseptere at sjøfolk som er tilbudt jobb på norske fartøy, kan tiltre tjenesten selv om vedkommende kun har gjennomført de teoretiske delene av utvalgte kurs.

Dette gjelder følgende kurs som kreves etter bestemmelser i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikat for sjøfolk, i det følgende vist til som kvalifikasjonforskriften:

  • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 7 og 8
  • Passasjer- og krisehåndtering og sikkerhet på passasjerskip, jf. kvalifikasjonforskriften § 60
  • IGF grunnleggende og videregående, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 69 og 69a
Flere kurstilbydere tilbyr e-læring for det teoretiske pensumet i disse kursene. Reiserestriksjoner og avlyste kurs i forbindelse med koronapandemien fører imidlertid til at sjøfolk likevel ikke får gjennomført den praktiske opplæringen som inngår i kursene. Sjøfartsdirektoratet vil derfor akseptere at sjøfolk som kun har gjennomført de teoretiske delene av kursene nevnt over, fram til 1. juli 2020 kan tjenestegjøre ombord på skip, i stilling som krever det aktuelle kurset.

Til toppen