Direktoratet har fastsatt nye krav for å kunne bli godkjent foretak som blir gjort gjeldende fra 1. januar 2020. Vi vil inngå avtaler i tråd med nye krav som gjøres gjeldende fra denne datoen.

Vektlegger dekning langs kysten

Eksisterende foretak som har avtale med Sjøfartsdirektoratet ut 2019 må sende inn sitt tilbud om å bli godkjent foretak på lik linje med andre interessenter.

Direktoratet vil foreta en utvelgelse av aktører med utgangspunkt i at aktuelle krav er oppfylt, og hvor det blant annet legges vekt på dekning langs kysten og kapasitet til å håndtere flåten. Krav for å bli godkjent foretak og opprettholde godkjennelsen framgår av vedlagte dokument.

Frist for å komme med tilbud

Alle interessenter, inkludert eksisterende godkjente foretak som ønsker å bli godkjent foretak i samsvar med nye krav, må sende sitt tilbud til Sjøfartsdirektoratet innen 31. mars 2019.

Her er kravene for å bli godkjent foretak for kontroll av fiskefartøy og lasteskip.