Nye fartøysspesifikke, alternative løsninger utfordrer satte operasjonsmønster. Endringen innebærer blant annet at funksjoner blir enten fjernstyrt eller automatisert.

For konvensjonelle operasjoner, blir dette å snu opp ned på funksjonene, noe som er utfordrende, men samtidig svært lærerikt.

- Sjøfartsdirektoratet skal være pådrivere, og ønsker å fasilitere for alternativ design og operasjon. Vi skal legge til rette for at norsk maritim industri har handlingsrom til å utvikle innovative maritime løsninger, sier Svein David Medhaug, leder for digitale og smarte skip.

Skal veilede

Sammen med næringen ønsker Sjøfartsdirektoratet å være tidlig inne i prosjekter for å veilede og gjøre foreløpige vurderinger. Flere aktører har drevet med fjernstyring av ROV-er i mange år, og Reach Subsea fra Haugesund er et eksempel på slike ROV-operatørfirma.

- Vi ser en utvikling innenfor teknologi knyttet til fjernstyring og automatisering hos rederier som Reach Subsea som ønsker å effektivisere eksisterende drift. De ønsker å erstatte store overflatefartøy, med mannskap på 30-50, med ubemannede overflatefarkoster (USV).

Gjennomgang av prosjekt

I forrige uke hadde sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide besøk av Reach Subsea sitt prosjektteam, som sammen med sitt finansieringsteam fra Eksfin og Sparebank1 SR-bank, ville ha en politisk gjennomgang av prosjektet.

Besøket var svært imponert over Norge og Sjøfartsdirektoratets rolle innenfor ny teknologi og autonomi. Selskapet jobber nå med kontrakter og har også sendt inn nybyggsanmeldelse.

Reach Subsea vil stegvis fase in fjernstyring, robotikk og en økt grad av autonomi. Da skal det bevises at sikkerheten både for fartøy, tredjepart og miljø blir ivaretatt. USV-ene skal har til intensjon å fase in autonomi i testområde for autonomi på Haugalandet.

Formaliserer autonom drift

Reach Subsea er det første av flere rederier som formaliserer autonom drift for godkjenning av denne størrelsen fartøy (USV <24 m.)

- Ny teknologi og økt automatisering av driften vil være noe vi se mer av i årene som kommer, og her er det viktig at myndighetene er på banen og legger til rette for en sikker og miljømessig drift. Alternativ design og operasjon er et satsningsområde for norske myndigheter, og uten tvil det mest utfordrende som vi i dag driver med. En spennende jobb som må gjøres, sier Medhaug.