Sjøfartsdirektoratet presenterte nullutslippsprosjekter i USA

  • Publisert: 07.08.2017

Forrige uke var klima- og miljøminister Vidar Helgesen på offisielt besøk i California, der han signerte en samarbeidsavtale om miljø. Helgesen sier han er imponert over det han har sett og opplevd på miljøfronten i USAs mest folkerike stat, og sier at Californias betydning for klimapolitikken knapt kan overvurderes.

Klima-og miljøminister Vidar Helgesen og teknisk direktør i Sjøfartsdirektoratet Lasse Karlsen.
Klima-og miljøminister Vidar Helgesen og teknisk direktør i Sjøfartsdirektoratet Lasse Karlsen.
FOTO: Tesla

Teknisk direktør i Sjøfartsdirektoratet, Lasse Karlsen, var med i den norske delegasjonen, og torsdag 3. august holdt han et innlegg om grønn skipsfart på et seminar arrangert av havnemyndighetene i San Fransisco. Karlsen presenterte Sjøfartsdirektoratets arbeid med ulike nullutslippsprosjekter, som batteriferga Ampere og verdens første elektriske sjark. Han snakket også om hvordan Sjøfartsdirektoratet nå jobber med flere prosjekter med hydrogendrevne fartøy.  


Også Vidar Helgesen fremhevet Norges posisjon innen batteridrift og autonome skip, og den norske delegasjon fikk stor oppmerksomhet.

 – Avtalen med California gir muligheter for Norge. Vi har mye å bidra med når det gjelder for eksempel grønn skipsfart, grønne datasentre og klimavennlig produksjon.  Norges mål om grønn konkurransekraft og utvikling av ny, miljøvennlig teknologi krever samtidig internasjonalt samarbeid. Norge kan ikke alene finne alle løsningene. Vi har ambisiøse klimamål for 2030 og 2050, inkludert nullutslipp i transportsektoren. Et tettere samarbeid med California vil bidra til at vi når målene, sier Helgesen.

Til toppen