Fungerende Sjøfartsdirektør Lars Alvestad. (Foto: Grethe Nygaard)

Via Min side fartøy vil fartøyeiere få oversikt over sertifikater, reaksjoner og informasjon om ulykker registrert på deres fartøy.

Opplysninger som tidligere har blitt delt via post eller e-post er nå tilgjengelig uavhengig av direktoratets åpningstider.

- Dette er en portal som vil gjøre samhandlingen mellom Sjøfartsdirektoratet og næringen mye enklere. Nå vil våre brukere på et oversiktlig vis finne informasjon om hva vi har registrert på deres fartøy, når som helst på døgnet, sier fungerende Sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

- Hvis et fartøy har fått utstedt pålegg, vil eier enkelt kunne gå inn og besvare dette på Min side fartøy. Dette vil redusere behandlingstiden betraktelig, legger Alvestad til. 

Løsningen inneholder også en modul som ivaretar dialogen mellom næringen og direktoratet ved nybygg og ombygninger.

Første versjon

Sjøfartsdirektoratet har jobbet med løsningen i halvtannet år, og har gjort omfattende testing av portalen siden den ble satt i prøvedrift på nyåret.

Prosjektleder for Min side fartøy, Torbein Kvil Gamst. (Foto: Grethe Nygaard)

- Dette er første versjon av Min side fartøy. Vi er allerede i gang med forbedringer og nye funksjoner på bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre testbrukere, sier prosjektleder for Sjøfartsdirektoratet, Torbein Kvil Gamst.  

Min side fartøy finner du her: https://www.sdir.no/min-side-fartoy/.